طراحی اپلیکیشن رزین بازار

طراحی اپلیکیشن فروشگاهی رزین بازار

طراحی اپلیکیشن رزین بازار که توسط ددیزاینر طراحی و پیاده سازی شده است بعنوان یک فروشگاه اینترنتی مرجع که بصورت چندفروشندگی در حال همکاری با بسیاری از فروشندگان این حوزه می باشد. این فروشگاه علی رغم داشتن یک فروشگاه اینترنتی بسیار حرفه ای دارای یک اپلیکیشن اندروید بسیار حرفه ای نیز می باشد. همانطور که گفته شد طراحی سایت رزین بازار بصورت چندفروشندگی در حال کار می باشد و فروشندگان دارای پنل اختصاصی در سایت می باشند که می توانند محصولات خود را زیر نظر مدیریت در سایت بفروش برسانند. وب سایت فروشگاهی این مجموعه نیز کار مشترک با ددیزاینر بوده است در همین حوزه و به همین شکل در حال فعالیت می باشد که در کافه بازار نیز ثبت و قابل دانلود و استفاده است.

اپلیکیشن رزین بازار
فهرست